OpenAir - Stations Locator


W celu sprawdzenia, w jakiej odległości od Ciebie znajduje się najbliższa stacja pomiarowa zanieczyszczeń powietrza(PM10 lub/i PM2.5), z której dane dostępne są w sieci czujników OpenAir, wypełnij poniższy formularz.